FANDOM

Svyatoslavtsyb

  • I live in Kyiv
  • I was born on September 5
  • I am male