FANDOM


 
Gametitle-FO3 MZ
Gametitle-FO3 MZ
Icon disambig
This is a transcript for dialogue with Toshiro Kago.

Topics Edit

TOPIC TOPIC TEXT / PROMPT EMOTION RESPONSE TEXT #
DLC05MZ2SamuraiGreet01 Hey, are you okay? Neutral 50 Sappari wakaran. Koko ga doko nanoka mouse. Sessha no ken wa do shita? 1
DLC05MZ2SamuraiGreet02 What? What are you saying? Neutral 50 Sessha no ken wa dokoda? Ima sugu kaesanu ka! 2
DLC05MZ2SamuraiGreet03 Calm down. We're trying to escape. Can you help us? Neutral 50 Nani wo itte orunoda. Kono chi ni mioboe wa nai. Ittai sessha ni nani wo shita? 3
Neutral 50 Sessha no ken wo imasugu kaesunoda. Hayaku kaesanu ka! 4
DLC05MZ2SamuraiGreet04 Oh, great. You don't speak English? This is going to be a waste of time. Neutral 50 Onushi, ittai nanimono? Sessha wa naze koko ni iru? 5
Neutral 50 Sessha no ken wa do natta. Eei, hayaku kaesanu ka! 6
DLC05MZ2SamuraiGreet05 I'm sorry, but I can't understand you. Neutral 50 Nani wo itteorunoda. Sappari wakaran. Nantoka shite kure. 7
DLC05MZ2SamuraiGreet06 Yeah, I'm not getting a single word here. Neutral 50 Nantoka senuka! Sessha no ken wa ittai doko ni arunoda! 8
DLC05MZ2SamuraiGreet07 I found this sword... does it belong to you? Neutral 50 Oh, sessha no ken! Katajike nai. 9
Neutral 50 Sumanuga, korekara dosuruka hitoride kangaetai. Shitsurei suru. 10
DLC05MZ2SamuraiSwordFound01 I found this sword... Is it yours? Neutral 50 Oh, sessha no ken! Kaeshite moraerutowa, katajike nai. 11
Neutral 50 Sumanuga, sessha mizukara korekara okorukotoni sonaeneba naranu. 12
DLC05MZ2SamuraiSwordFound02 I know you can't understand me, but I thought you might want this sword. Neutral 50 Oh, korekoso sessha no ken. Katajike nai. 13
Neutral 50 Sumanuga, sessha mizukara korekara okorukotoni sonaeneba naranu. 14
DLC05MZ2SamuraiSwordFound03 Whoops, sorry. Never mind. Neutral 50 Onushi, naniyue sonoyo ni hanasu? Nanika shomo no mono demo arunoka? 15
DLC05SamuraiHolo1 DLC05SamuraiHolo1 Neutral 50 16
Neutral 50 Nanda kono arisama ha? Youkaihenge ka? 17
Neutral 50 Hanase, imasugu! 18
Neutral 50 Kikoenuka, hanase, ima... <zap> 19
Neutral 50 {ALIEN} 20
GREETING GREETING Neutral 50 Tatakai no kachimake ha, seme to seme no hazama ni aru. {annoyed his meditation is being interrupted} 21
GREETING Neutral 50 Hajimari ni ketsumatu wo mi, ketsumatsu ni hajimari wo miru. Soremade wa dojite wa naran. {annoyed his meditation is being interrupted} 22
GREETING Neutral 50 Mokuteki naki okonai wa tadano kaze, ketsui aru okonai wa hue no shirabe to naru. {in meditation} 23
GREETING Neutral 50 Kotoba de wa tamashii wo iyasezu. Chinshi mokko aru nomi. {in meditation} 24
GREETING Neutral 50 Shiii! {in meditation} 25
GREETING Neutral 50 Jyama wo suru na. 26
GREETING Neutral 50 Onushi wa nanimono? Koko wa doko da? 27
Neutral 50 Sessha no ken! Sessha no ken wa dokoda? 28
GREETING Neutral 50 Nanto? Nani wo nozonde orunoda. Nani yue, onushi no iu koto ga wakaranu noda? 29
GREETING Neutral 50 Ken wo ubawarete shimatta, taegataki kutsujoku! 30
Neutral 50 Ken wo sugu torimodo saneba naranu! 31
GREETING Neutral 50 Nani ga okotta noka, kento ga tsukanu. 32
Neutral 50 Youjutsu de sessha wo toraeta youkai me. Kono mama de wa okanu zo! 33
GREETING Neutral 50 Youkai kara mi wo mamoru niwa, ken ga iru. 34
GREETING Neutral 50 Hito wo azakeru na. Onushi no monoii wa sappari wakaran. 35
Neutral 50 Sessha wo tasuke takuba, sessha no ken wo sagashi dase! 36

Conversation Edit

TOPIC TOPIC TEXT / PROMPT EMOTION RESPONSE TEXT #
DLC05SamuraiScenesBridgeTopic DLC05SamuraiScenesBridgeTopic Neutral 50 [BANGING SOUND COMING FROM BRIDGE DOOR] 37
DLC05SamuraiScenesBridgeTopic Neutral 50 [BANGING SOUND COMING FROM BRIDGE DOOR] 38
DLC05SamuraiScenesBridgeTopic Anger 50 Iretekure! Sessha wa eirian deha gozaran. Sessha wa samurai nari. Otanomi mosu! {[sound muffled from being the door]} 39
DLC05SamuraiScenesBridgeTopic Happy 100 Ya, kore wa katajike nai. Soregashi ni dekiru kotoga gozareba nannarito. {relieved} 40

Combat Edit

TOPIC TOPIC TEXT / PROMPT EMOTION RESPONSE TEXT #
Attack Attack Neutral 50 Youkai me oujo sei! 41
Attack Neutral 50 Towaaaaaa! 42
Attack Neutral 50 Oryaaaaaa! 43
Death Death Neutral 50 Uwaaaa, shikaeshi saretaka... 44
Death Neutral 50 Ugaa! 45
Death Neutral 50 Unnn gwa! 46
Hit Hit Neutral 50 Aaa, atama ga! 47
Hit Neutral 50 Uuu, ude ga! 48
Hit Neutral 50 Ashi ga! 49
Hit Neutral 50 Oou! 50
Hit Neutral 50 Aaa! 51
Hit Neutral 50 Ugaa! 52
Hit Neutral 50 Uwa! 53